Rapporter immaterielle rettigheder

Vi er forpligtet til at beskytte intellektuelle ejendomsrettigheder. For eventuelle klager over en mulig krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, bedes du sende dine dokumenter til info@woopshop.com.

Vores procedurer er øjeblikkelige og hurtige.